• Δείτε τις υπηρεσίες μας για την επιχείρηση σας.
  • Οι υπηρεσίες μας για τους ιδιώτες.
  • Μία προσφορά για την επιχείρηση σας.

Φορολογικές Υπηρεσίες

  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών και συμπληρωματικών δηλώσεων,
  • Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.,
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων,
  • Επίλυση εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων,
  • Τριμηνιαίος προϋπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος.

Φώτιος Κ. Βλάχος

Λογιστής Α Τάξης

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Ευφράνορος 31-33 Παγκράτι

mail: info@vlachostax.gr

Τηλ. 210 751 7630

Fax. 210 751 7632

Κιν. 697 470 1659

 

Τελευταία Νέα

Εύρεση Α.Φ.Μ.