• Δείτε τις υπηρεσίες μας για την επιχείρηση σας.
 • Οι υπηρεσίες μας για τους ιδιώτες.
 • Μία προσφορά για την επιχείρηση σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων των επιχειρήσεων (όλων των τύπων εταιρειών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές Εταιρείες κ.λ.π) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας,
 • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 • Φοροτεχνική παρακολούθηση των επιχειρήσεων και των βιβλίων τους,
 • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών και συμπληρωματικών δηλώσεων,
 • Φ.Π.Α. (περιοδική δήλωση - επιστροφές Φ.Π.Α.),
 • Intastat - Ανακεφ/κοί πίνακες ,αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη,
 • Φ.Μ.Υ. (προσωρινή δήλωση, οριστική Φ.Μ.Υ., συμφωνίες),
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών / προμηθευτών.

Φώτιος Κ. Βλάχος

Λογιστής Α Τάξης

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Ευφράνορος 31-33 Παγκράτι

mail: info@vlachostax.gr

Τηλ. 210 751 7630

Fax. 210 751 7632

Κιν. 697 470 1659

 

Τελευταία Νέα

Εύρεση Α.Φ.Μ.