• Δείτε τις υπηρεσίες μας για την επιχείρηση σας.
 • Οι υπηρεσίες μας για τους ιδιώτες.
 • Μία προσφορά για την επιχείρηση σας.

Μισθοδοσία

Η μισθοδοσία είναι αναπόσπαστο στοιχείο μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

Ειδικότερα όταν οι σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου είναι αρμονικές, τότε το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα θετικό για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Είμαστε πάντα ενημερωμένοι με την εργατική - ασφαλιστική νομοθεσία και ενημερώνουν τον εργοδότη  τόσο για τα δικαιώματα όσο και για τις υποχρεώσεις του.

Οι σημαντικότερες από τις υπηρεσίες Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας είναι οι εξής:

 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
 • Προσλήψεις - Συμβάσεις - Αποχωρήσεις - Απολύσεις
 • Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
 • Μετατροπές Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων
 • Ενημέρωση  για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Φώτιος Κ. Βλάχος

Λογιστής Α Τάξης

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Ευφράνορος 31-33 Παγκράτι

mail: info@vlachostax.gr

Τηλ. 210 751 7630

Fax. 210 751 7632

Κιν. 697 470 1659

 

Τελευταία Νέα

Εύρεση Α.Φ.Μ.