• Δείτε τις υπηρεσίες μας για την επιχείρηση σας.
  • Οι υπηρεσίες μας για τους ιδιώτες.
  • Μία προσφορά για την επιχείρηση σας.

Γενικές Υπηρεσίες

Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.

Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.

Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.

Μισθωτήρια κάθε είδους.

Διάφορες άλλες υπηρεσίες που εφάπτονται της αρμοδιότητας της ΔΟΥ όπως διακανονισμούς / ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.

Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Φώτιος Κ. Βλάχος

Λογιστής Α Τάξης

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Ευφράνορος 31-33 Παγκράτι

mail: info@vlachostax.gr

Τηλ. 210 751 7630

Fax. 210 751 7632

Κιν. 697 470 1659

 

Τελευταία Νέα

Εύρεση Α.Φ.Μ.